Info om paraden, tid, rutt, regler och avgifter.

Datum för paraden & Rutt

Stockholm Pride parade, Lördagen 3 augusti 2024.

Paraden är en av de största och mest populära evenemangen under Stockholm Pride-festivalen, och den drar årligen tusentals deltagare och åskådare från hela världen.

Paraden kommer att ta sin vanliga rutt genom centrala Stockholm, från Stadshuset till Östermalms IP, och kommer att bjuda på färgsprakande kostymer, musik, dans och glädje. Paraden är en möjlighet för människor att uttrycka sitt stöd för HBTQ-rörelsens kamp för jämlikhet och mångfald, och att fira HBTQ-communityt och dess framgångar.

Stockholm Pride 2024 kommer att vara en mycket efterlängtad händelse efter en period av osäkerhet och begränsningar på grund av COVID-19-pandemin. Festivalen kommer att bjuda på en rad evenemang, seminarier och kulturella aktiviteter under en hel vecka, och kommer att locka besökare från hela världen.

Karta

Anmälan & avgifter

Alla ekipage måste anmälas direkt till Stockholm Pride. Det behöver ni göra själva. Stockholm Pride tar ut en fordonsavgift för alla fordon som är med i Prideparaden. Avgiften är 2 000 kr om anmälan görs senast den 22 juli kl. 24.00.

Anmälan Stockholm pride

Värdegrund

Paraden är en manifestation för HBTQ-rättigheter, mångfald och inkludering. Pride-rörelsen grundar sig på värderingar som alla människors lika värde och rättigheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Pride-rörelsen har sitt ursprung i kampen för HBTQ-personers rättigheter och likabehandling. Genom parader och andra evenemang vill man öka medvetenheten om diskriminering och förtryck av HBTQ-personer, samt främja acceptans, inkludering och jämlikhet.

Värdegrunden för paraden omfattar även begrepp som öppenhet, kärlek, respekt och tolerans. Paraden är en plattform för människor att uttrycka sin solidaritet med HBTQ-rörelsen och stödja dess strävan efter att skapa en mer rättvis och inkluderande värld.

Paraden är en fredlig och glädjefylld manifestation, där alla deltagare uppmanas att respektera varandra och visa hänsyn. Genom att delta i paraden och stödja dess värdegrund kan vi tillsammans arbeta för att skapa en mer tolerant och inkluderande samhälle.

Pride begrepp 

 

FAQ